Skuteczna reklama jest w większości przypadków kluczem do sukcesu firmy. Współcześnie jednym z formatów, z których korzysta się najczęściej jest wideo. Dobry film reklamowy może zapewnić sukces finansowy i wizerunkowy dla zleceniodawcy, a zły w równie poważnym stopniu pogrążyć nie tylko reklamowany produkt, ale i całą firmę.

Jak zatem kręcić filmy, które będą po prostu dobre i skuteczne, a tym samym spełnią swoje zadanie? Jest kilka elementów, które muszą być dopracowane w szczegółach, aby końcowy efekt odniósł zamierzony skutek.

Pierwszym etapem tworzenia filmu jest posiadanie dobrego scenariusza. Do jego stworzenia najlepiej nająć osobę z jednej strony doświadczoną, a z drugiej otwartą na nowe idee i propozycje. Zazwyczaj w filmie reklamowym dźwięk i obraz wzajemnie się uzupełniają i spójność tych elementów ma kluczowe znacznie. Zadbanie o to jest właśnie zadaniem scenarzysty.

Film reklamowy musi być dopasowany pod względem nie tylko formy, ale nawet samej długości. Inna musi być dla spotu przeznaczonego do telewizji, a inna dla internetowego. Kolejnym parametrem, jaki trzeba dokładnie ustalić, jest target, czyli to, kto jest odbiorcą filmu. Inny będzie dla poszczególnych grup wiekowych czy społecznych. Wynika to z różnych potrzeb czy wartości, jakimi kierują się odbiorcy. Forma filmu reklamowego musi być też oczywiści dobrana do tego, co film reklamuje.

Przy produkcji ważny jest scenariusz, jak wcześniej wspomniano, ale również ważne jest to, kto realizuje dany film, czyli ekipa filmowa z reżyserem na czele. Odpowiedni scenariusz, atrakcyjna treść oraz jakość techniczna końcowego materiału zadecydują o tym, czy widz zatrzyma się przy reklamie, obejrzy ją, czy może szybko pominie lub odejdzie od telewizora. Współczesny sprzęt wideo oferuje mnóstwo możliwości. Różne rodzaje kamer, w tym filmowanie z drona, wysokiej klasy sprzęt rejestrujący dźwięk oraz duże możliwości, jakie daje oprogramowanie do edycji, w sprawnych rękach sprawią, że reklama odniesie zamierzony skutek.